Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5735 5726
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viarudosci rudosci
Sponsored post
Tak naprawdę mamy tylko ten wieczór, tę minutę. Nie ma wczoraj, bo już minęło, ani jutra, bo nie wiadomo czy nadejdzie. Jest tylko dziś. Cała reszta to wspomnienie albo marzenie.
— Diana Palmer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
0532 ca3d
8975 d27f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajnna jnna
9305 a340
Reposted fromrol rol viajnna jnna
4871 c40a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurpriseme surpriseme
6180 aba7
Reposted fromgrobson grobson viajnna jnna
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaybeyou maybeyou
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamiimi miimi
7336 a0bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary Merc, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpieprzając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— Milczenie jest najgłośniejszym krzykiem każdego z nas.
Reposted fromniewychowana niewychowana via100suns 100suns
8467 cb2d 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaunmadebeds unmadebeds
8053 39b2 500
Reposted fromharridan harridan viamilostki milostki
8037 d22e 500
Reposted fromharridan harridan vianataliana nataliana
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
”Ciekawe czy kiedykolwiek myślimy o sobie w tej samej chwili.”
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...