Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
8473 acf0 500
Reposted fromnyaako nyaako viapareidolie pareidolie

Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze.


— Janusz Leon Wiśniewski - Zbliżenia
Reposted bymessinheadleniwieeclavgraywallmrs-cosmosmalazadymiarapowidlo
7522 9a08
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna viamayrose mayrose
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing vialenka024 lenka024

Odpuściłam, bo nie jestem taka, aby nalegać.

— :)
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viapalynka palynka
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viamuskaan muskaan

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove vialajla lajla
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
5179 2382 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaEmilieBronte EmilieBronte
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viapareidolie pareidolie
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viapareidolie pareidolie
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viauaremyheaven uaremyheaven
8234 ccd7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viauaremyheaven uaremyheaven
3043 72b0
Reposted frombrystol brystol viauaremyheaven uaremyheaven
Reposted fromshakeme shakeme
3429 ee00 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl