Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6034 a678
Reposted fromsaku saku viaxannabelle xannabelle
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii, to rzadkość.
— Słowem w sedno
Reposted fromniewychowana niewychowana viaxannabelle xannabelle
7905 ddb2
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viamaciekp maciekp
3432 c0c5 500
Reposted frompszemek pszemek viaoutofmyhead outofmyhead
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viahasandra hasandra
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viainmybetterworld inmybetterworld
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
0463 6bd0 500
Reposted frommoai moai viairbjarbirb irbjarbirb
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
4559 dbcd
Reposted frommelodyjna melodyjna viaoutofmyhead outofmyhead
— sure.
4612 cee4
Reposted fromkreatura kreatura viashowmeheaven showmeheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl