Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4218 f9e7
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA vialubiedarkside lubiedarkside
9181 6a7c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk vialubiedarkside lubiedarkside
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka vialubiedarkside lubiedarkside
6909 1376
Reposted fromsarazation sarazation vialubiedarkside lubiedarkside
9606 7b22
Reposted fromidiod idiod vialubiedarkside lubiedarkside
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
3256 fdaf
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio vialubiedarkside lubiedarkside
5367 ac60
5872 aa36
Reposted fromfrances frances vialubiedarkside lubiedarkside
4798 3cd2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
1229 44c7 500
Joy Division i Hłasko. zupowo. (Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromforhwon forhwon viagdziejestola gdziejestola
6933 428e 500
Reposted fromjustadream justadream viagdziejestola gdziejestola
3881 d5ee
Reposted frommadlenaa madlenaa viaskonfundowane skonfundowane
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viacieszesie cieszesie
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viacieszesie cieszesie
1210 86dc 500

spider-manofficial:

hindre:

leonkuwatas:

youreouttayourtree:

ladies dont start fights, but they can finish them.

that is a cat with a hairbow how is that relevant to the caption

Uncultured swine

Reposted frommatteo90 matteo90 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Internet jest złym miejscem, ale przecież nie zacznę podchodzić do obcych ludzi na ulicy, chwytać ich za ramiona i mówić: "DZISIAJ CZUJĘ SIĘ PRZYGNĘBIONY, MAM OCHOTĘ NA CZEKOLADĘ, TO ZDJĘCIE KOTA, CHCESZ POSŁUCHAĆ PIOSENKI?"
— Autor nieznany
Reposted fromstercum stercum viajointskurwysyn jointskurwysyn

beinggigantic:

beinggigantic:

beinggigantic:

did u guys see the deer with the ribbon

image

this one did u see it

did u see this

Reposted fromZombiebride Zombiebride viaMrrruk Mrrruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl