Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Internet jest złym miejscem, ale przecież nie zacznę podchodzić do obcych ludzi na ulicy, chwytać ich za ramiona i mówić: "DZISIAJ CZUJĘ SIĘ PRZYGNĘBIONY, MAM OCHOTĘ NA CZEKOLADĘ, TO ZDJĘCIE KOTA, CHCESZ POSŁUCHAĆ PIOSENKI?"
— Autor nieznany
Reposted fromstercum stercum viajointskurwysyn jointskurwysyn

beinggigantic:

beinggigantic:

beinggigantic:

did u guys see the deer with the ribbon

image

this one did u see it

did u see this

Reposted fromZombiebride Zombiebride viaMrrruk Mrrruk
2864 7ddd
6145 7a0f 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viagdziejestola gdziejestola
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viagdziejestola gdziejestola
Bo co mi innego zostało, jak nie zapalić?
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
0047 d656
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viamessinhead messinhead
1132 e467 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamessinhead messinhead

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viamessinhead messinhead
3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna vialexxie lexxie
4455 3c6e 500
4460 a2b2 500
4462 a7b9 500
5164 0831
Ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— (via sadness-killing–me)
1336 b0ea
9405 9fea
Reposted fromamatore amatore viakindofnightmare kindofnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl