Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromRynn Rynn
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viainmybetterworld inmybetterworld
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viapareidolie pareidolie
2933 1803
3140 8cd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viales-levres-nues les-levres-nues
9924 e377 500
Reposted frommoai moai viamiimi miimi
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarysia marysia
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaczarnakotka22 czarnakotka22
Nie ucz się żegnać.
Naucz się odchodzić po cichu.
— Kaja Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaczarnakotka22 czarnakotka22
8690 0a78
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3
4568 c10c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapareidolie pareidolie
8865 ddbb
2138 5bf1
0715 0958
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
7531 776d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrives arrives
7011 a364 500
Reposted fromhermina hermina viasoko soko
Im człowiek starszy, tym więcej w nim nagromadzonego żalu.
— David Baldacci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl