Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
4218 f9e7 320
2385 2cb3 320

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA vialubiedarkside lubiedarkside
9181 6a7c 320
Reposted fromadamkrk adamkrk vialubiedarkside lubiedarkside
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka vialubiedarkside lubiedarkside
6909 1376 320
Reposted fromsarazation sarazation vialubiedarkside lubiedarkside
9606 7b22 320
Reposted fromidiod idiod vialubiedarkside lubiedarkside
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
3256 fdaf 320
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio vialubiedarkside lubiedarkside
5367 ac60 320
5872 aa36 320
Reposted fromfrances frances vialubiedarkside lubiedarkside
4798 3cd2 320
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
1229 44c7 320
Joy Division i Hłasko. zupowo. (Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromwhy why viagdziejestola gdziejestola
6933 428e 320
Reposted fromjustadream justadream viagdziejestola gdziejestola
3881 d5ee 320
Reposted frommadlenaa madlenaa viaskonfundowane skonfundowane
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viacieszesie cieszesie
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viacieszesie cieszesie
1210 86dc 320

spider-manofficial:

hindre:

leonkuwatas:

youreouttayourtree:

ladies dont start fights, but they can finish them.

that is a cat with a hairbow how is that relevant to the caption

Uncultured swine

Reposted frommatteo90 matteo90 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl